Su Dezenfeksiyonu

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların, insan vücudunun dışında fiziksel ve kimyasal metodlarla öldürülmeleri işlemi. Dezenfeksiyon yapmaktan maksat, bütün mikroorganizmaların öldürülmesi değil, sadece hastalıklara yol açanlarının öldürülmesidir.  
Dezenfeksiyon işlemi; hastalık kaynakları olan insan ve hayvanların vücutlarından çıkan ve içlerinde hastalık yapıcı mikroplar bulunan bütün boşaltım ve salgı maddelerine, bunlarla bulaşmış çamaşır, elbise, eşya ve diğer malzemeye, bu mikroplarla kirlenmiş veya kirlenmiş olması ihtimali bulunan ellere, yenilen, içilen maddelere ve bunlarla ilgili kaplara, eşyalara da uygulanır. 
Dezenfeksiyon, bu işi ne gaye ile yapılacağını ve nasıl yapacağını bilen öğrenmiş ve yetiştirilmiş personel tarafından yapılmalı; gerektiğinde uygulamak için lüzumlu malzeme ve vasıtalar da el altında bulundurulmalıdır. Bir ortam mikrop içeriyorsa septik, içermiyorsa aseptik ortak olarak tanımlanır.Gıda üretimi ve ameliyatlar aseptik ortamlarda yapılır.

1.KİMYASAL MADDELERLE DEZENFEKSİYON: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere dezenfektan denir. Bunlar genellikle kimyasal maddelerdir. Bugün bir çok kimyasal dezenfektan madde kullanılmaktadır iyi bir dezenfektan madde; mikropları öldürebilmeli, suda eriyebilmeli, insanlara zararlı olmamalı, nüfuz kabiliyeti fazla olmalı, tesiri sabit olmalıdır. Kimyasal dezenfektanlar kafi miktarda, tekniğine ve tatbik süresine uygun olarak kullanılmalıdırlar. 
Çeşitli kimyasal maddeler şu şekilde uygulanırlar: Dezenfekte edilecek eşya ve malzemenin dezenfektan sıvılar içerisine batırılması; dezenfekte edilecek yüzeylere bu maddelerin bir tabaka halinde sürülmesi; dezenfektan sıvıların püskürtülmesi. Bütün bu işlemlerin etkili olabilmesi için dezenfektanların temizlenecek yer veya eşya ile en azından iki saat temas etmesi şarttır. 

2.OZON İLE DEZENFEKSİYONOZON İLE SU SEBİLİ DEZENFEKSİYONU

SU SEBİLLERİ  NEDEN TEMİZLENMELİDİR?

Yaşadığımız mekanlarda bulunan su sebilleri içlerinde bulundurdukları durgun su sebebiyle zamanla bakteri üretmeye başlarlar. Bu bakteri üretimi gözle görülmez.Daha sonra ise sebillerin bulunduğu ortam koşulları sebilin gözle görülen kirlenmesine neden olur. Bu da sebilden alınan suyun içine partiküllerin görülmesiyle belli olur. Kullandığımız su sebillerinin bu ve benzeri nedenlerden dolayı belirli periyotlarda temizlenmesi gerekmektedir. Kullandığımız su sebillerimiz düzenli temizlenmediği taktirde, sebilimiz adeta birer mikrop saçan makinelere dönüşürler.Bu kirlenmelere bağlı olarak sebil içerisinde bazı hastalık yapıcı mikroorganizmalar üremektedir. Bu mikroorganizmalar insan bünyesinde zamanla çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.

OZON NEDİR?

Ozon, üç oksijen atomundan oluşan bir bileşiktir. Ozon, iki atomlu normal atmosferik oksijenin çok daha yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Bundan dolayı bu iki çeşit molekülün yapıları birbirinden yukarıda görüldüğü üzere farklıdır: Ozon, oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilen bir gazdır.
Çok güçlü dezenfekte etme özelliği sayesinde içme suyu arıtmada mikrop öldürücü olarak kullanılır.  

SU SEBİLİ TEMİZLİĞİ VE OZONLAMA 

1-Öncelikle dış aksam temizlenmektedir.
2-Su tankının üzerinde bulunan kapak sökülmektedir.
3-Su tankının sıcak buhar ile mekanik temizliği yapıldıktan sonra çıkan tortu ve kalıntılar su sebili dışına atılır.
4-Su sebili tahliye tapasına ozon jeneratörü hortumu takılır
5-Ozon jeneratörü su sebiline bağlıyken sökülmüş olan parçalar yerlerine takılıp su sebili içme suyu ile doldurulur.
6-Su sebilinin hacmine bağlı olarak ozon jeneratörü uygun  süre ile çalıştırılır.
7-Yeterince ozonlanmış suyu musluklardan boşaltarak ozonlama ile dezenfeksiyon işlemi sona erer.

× Whatsapp İle İletişime geç